Kalender

Hieronder een overzicht van de kalender.

September

Oktober

3 september - BBQ 1 oktober - Inschrijvingen
10 september - Startdag 8 oktober - Overgang
16-17 september - Levensloop 15 oktober - Chiro
24 september - Chiro 22 oktober - Chiro
  29 oktober - Chiro

November

December

5 november - Eetdag 3 december - Chiro
12 november - Chiro 10 december - Chiro
19 november - Chiro 17 december - Chiro
26 november - Christus Koning 24 december - Geen Chiro
  31 december - Geen Chiro